Kompetens

Vår kompetens…

Lundstedts Rör Motala utför alla typer av rörinstallationer; från service- och ROT-arbeten till entreprenader. VI har även hög kompetens inom olje- och pelletsbrännare.

Vi följer alltid Boverkets ByggRegler (BBR) samt de föreskrifter och handböcker som BBR 18 (inkl ändringsförfattningar 19-22) hänvisar till. Ytterligare information finns på www.boverket.se.

Som komplement till BBR är vi anslutna till “Säker Vatten”. Branschreglema “Säker Vatteninstallation” uppfyller kraven i BBR och är anpassade till GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum (Säkra Våtrum) och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV). I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och obligatorisk utbildning av VVS-montörer och arbetsledande personal. Vårt branschlegitimationsnummer är 123 0728.

Våra montörer har VVS-certifikat, licens för “Heta arbeten” samt lift-kort. Alla montörer har välutrustade servicebilar samt nödvändiga specialverktyg.

Vi som arbetar på Lundstedts Rör Motala har totalt nästan 300 års yrkeserfarenhet, 6 av våra 11 montörer har mer än 30 års yrkeserfarenhet.