Välkommen

Välkommen med din förfrågan om i stort sett allt som gäller rörinstallationer till:

Lundstedts Rör AB
Vintergatan 4
591 32 MOTALA

Krister Fogelin          0141-545 61    fogelin@lundstedtsror.se
Mikael Göransson  0141-545 62    micke@lundstedtsror.se

Historia

Vår historia…

Lundstedts Rör har varit verksamt i rörbranschen sedan 1890. Företaget har ägts av fem generationer i rakt nedstigande led från grundaren August Lundstedt tills 2011 när Krister Fogelin och Mikael Göransson tog över företaget.

Som mest på 60-talet, “när Sverige byggdes”, hade Lundstedts Rör  120 anställda och verksamheter i Vadstena, Motala, Mjölby, Gränna, Ödeshög och Boxholm. Företaget var då inblandat i i stort sett alla byggen i västra Östergötland. Idag har bolaget 12 anställda och omsätter cirka 21 Mkr.

Lundstedts Rör Motala bildades sommaren 2011 av den tidigare Motala-filialen när Krister Fogelin och Mikael Göransson köpte  företaget. Företaget drivs i samma anda med kompetenta medarbetare och hög kvalité som mål.

Kompetens

Vår kompetens…

Lundstedts Rör Motala utför alla typer av rörinstallationer; från service- och ROT-arbeten till entreprenader. VI har även hög kompetens inom olje- och pelletsbrännare.

Vi följer alltid Boverkets ByggRegler (BBR) samt de föreskrifter och handböcker som BBR 18 (inkl ändringsförfattningar 19-22) hänvisar till. Ytterligare information finns på www.boverket.se.

Som komplement till BBR är vi anslutna till “Säker Vatten”. Branschreglema “Säker Vatteninstallation” uppfyller kraven i BBR och är anpassade till GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum (Säkra Våtrum) och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV). I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och obligatorisk utbildning av VVS-montörer och arbetsledande personal. Vårt branschlegitimationsnummer är 123 0728.

Våra montörer har VVS-certifikat, licens för “Heta arbeten” samt lift-kort. Alla montörer har välutrustade servicebilar samt nödvändiga specialverktyg.

Vi som arbetar på Lundstedts Rör Motala har totalt nästan 300 års yrkeserfarenhet, 6 av våra 11 montörer har mer än 30 års yrkeserfarenhet.

När vi offererar dig

När vi offererar dig…

Vi offererar på det sätt du vill. Du kan välja mellan fast pris, löpande räkning, budgetpris eller takpris.

Fast pris: Du får en offert där material och/eller installation enligt offerten ingår. Du vet vad det utförda arbetet kommer att kosta. Eventuella tilläggsarbeten offereras separat som du önskar.

Löpande räkning: Du får faktura vid tidpunkter enligt offert där du ser åtgång av material och arbetstid.

Budgetpris: Som fast pris men slutpriset kan variera 15% upp eller ner.

Takpris: En kombination av Fast och Löpande, du betalar fakturor enligt offerten men totalsumman kan aldrig överstiga takpriset för det offererade materialet och/eller installationen.

I offerten ingår alltid arbetstid, materialkostnader, restid, bilkostnader, plocktid (montören hämtar ut och lägger tillbaka material i förrådet), arbetsledning, projektering, administration samt ev förutsägbara miljö- och avfallsavgifter.

Om det finns möjlighet till ROT-avdrag är det svårt att exakt ange hur stort det kommer att bli vid offerttillfället eftersom det beror på flera saker, bl.a. hur mycket ROT-avdrag du har fått beviljat tidigare under året samt hur fördelningen mellan arbets- och materialkostnad blir. Om du är intresserad av ROT-avdrag så meddela det så snart som möjligt, vi behöver ditt personnummer och fastighetsbeteckningen allra senast när vi fakturerar.

När vi fakturerar dig

När vi fakturerar dig…

På fakturan redovisas arbetstid inkl restid och plocktid, materialkostnader, ev arbetsledartid, bilkostnader samt ev. miljö- och avfallsavgifter.

Om du önskar ROT-avdrag måste vi ha fått ditt personnummer och fastighetsbeteckningen inför fakturering. Vi skickar ansökan om ROT-avdrag till Skatteverket i samband med faktureringen. Om du skulle få avslag från Skatteverket skickar vi en faktura till dig på resten av kostnaden. Vi tar ut en administrativ avgift för att administrera ROT-avdrag.

Efter att vi har arbetat hos dig…

En VVS-installation utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation är att betrakta som fackmannamässigt utförd. Beställare kan efter avslutat arbete begära ett intyg som intygar att VVS-installationen är utförd enligt branschreglerna.

Intyget, vilket enbart auktoriserade VVS-företag kan lämna, är ett värdebevis som kan användas vid till exempel försäljning och vid kontakt med försäkringsbolag. Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationerna är utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället för att försäkringen ska gälla fullt ut. Detta gäller såväl vid nybyggnad som vid ombyggnad och reparation.

Lundstedts Rör Motala AB lämnar 2 års garanti på arbete och nytt material samt 10 års garanti mot installationsfel.