När vi offererar dig

När vi offererar dig…

Vi offererar på det sätt du vill. Du kan välja mellan fast pris, löpande räkning, budgetpris eller takpris.

Fast pris: Du får en offert där material och/eller installation enligt offerten ingår. Du vet vad det utförda arbetet kommer att kosta. Eventuella tilläggsarbeten offereras separat som du önskar.

Löpande räkning: Du får faktura vid tidpunkter enligt offert där du ser åtgång av material och arbetstid.

Budgetpris: Som fast pris men slutpriset kan variera 15% upp eller ner.

Takpris: En kombination av Fast och Löpande, du betalar fakturor enligt offerten men totalsumman kan aldrig överstiga takpriset för det offererade materialet och/eller installationen.

I offerten ingår alltid arbetstid, materialkostnader, restid, bilkostnader, plocktid (montören hämtar ut och lägger tillbaka material i förrådet), arbetsledning, projektering, administration samt ev förutsägbara miljö- och avfallsavgifter.

Om det finns möjlighet till ROT-avdrag är det svårt att exakt ange hur stort det kommer att bli vid offerttillfället eftersom det beror på flera saker, bl.a. hur mycket ROT-avdrag du har fått beviljat tidigare under året samt hur fördelningen mellan arbets- och materialkostnad blir. Om du är intresserad av ROT-avdrag så meddela det så snart som möjligt, vi behöver ditt personnummer och fastighetsbeteckningen allra senast när vi fakturerar.