När vi fakturerar dig

När vi fakturerar dig…

På fakturan redovisas arbetstid inkl restid och plocktid, materialkostnader, ev arbetsledartid, bilkostnader samt ev. miljö- och avfallsavgifter.

Om du önskar ROT-avdrag måste vi ha fått ditt personnummer och fastighetsbeteckningen inför fakturering. Vi skickar ansökan om ROT-avdrag till Skatteverket i samband med faktureringen. Om du skulle få avslag från Skatteverket skickar vi en faktura till dig på resten av kostnaden. Vi tar ut en administrativ avgift för att administrera ROT-avdrag.

Efter att vi har arbetat hos dig…

En VVS-installation utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation är att betrakta som fackmannamässigt utförd. Beställare kan efter avslutat arbete begära ett intyg som intygar att VVS-installationen är utförd enligt branschreglerna.

Intyget, vilket enbart auktoriserade VVS-företag kan lämna, är ett värdebevis som kan användas vid till exempel försäljning och vid kontakt med försäkringsbolag. Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationerna är utförda enligt de branschregler som gällde vid installationstillfället för att försäkringen ska gälla fullt ut. Detta gäller såväl vid nybyggnad som vid ombyggnad och reparation.

Lundstedts Rör Motala AB lämnar 2 års garanti på arbete och nytt material samt 10 års garanti mot installationsfel.